تبلیغات
مطالب اینترنتی - جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها
 
مطالب اینترنتیمفیدستان:

جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری اختلافات عقیدتی سلفی جهادی ها با سلفی تکفیری ها

اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند

شکل گیری سلفی-جهادی؛سلفی-تکفیری:

جان کلام همه نامه نگاری های مقدسی به زرقاوی این بود که زرقاوی از محدوده های جهاد مشروع فراتر رفته است و گام در مسیر انحراف و افراط گذاشته که مخالف مبانی و ارزش های سنت است. زرقاوی در واکنش به این نامه از توبیخ اصلی مقدسی در یک پیام صوتی که در جولای ۲۰۰۵ در وبگاه های اسلام گرا گذاشته شد، آشکارا با مقدسی به مخالفت پرداخت و انتقادش نسبت به سیاست های مجاهدین در عراق را رد کرد. وی با نقل از منابع اسلامی استدلال کرد که اگر مسلمین غیرنظامی یا نامسلمین به هر نحوی به دشمن کمک کنند، حمله به آن ها موجه است، و اینکه کشتن شهروندان عادی شیعی مجاز است؛ زیرا مرتدانی هم پیمان با صلیبی ها هستند. این نگاه ها به برداشت های مختلف از دین نشان داد که رسیدن به راه میانه امکان پذیر نیست.

درنهایت در چالش بین این دو نگاه، زرقاوی توانست وجه برتری به دست آورد. در سال ۲۰۰۶ زرقاوی مرد. تا سال ۲۰۰۸ چندان اطلاعاتی قابل موثق در وبگاه های اسلام گرایان تندرو نیست، تا اینکه در سال ۲۰۰۸ این شکاف به صورت روشن خودش را نشان داد و پیروان سلفیت به دو جریان سلفی-جهادی و جریان سلفی-تکفیری تقسیم شد. مقدسی و هم مسلکانش در اولین اقدام علیه گروه های تندرو و نوتکفیری اعلامیه ای با عنوان« عنوان «ردّ بر حزب گمراه، افراط گرایان نوتکفیری و عقاید منحرف آن ها»صادر کردند.این بیانیه با یک تحذیر روشن خطاب به سلفی ـ جهادی ها که با «[نوتکفیری ها] نشست وبرخاست یا دوستی نکنند»، و با یک حکم پایان می یابد که «مانع از آن شوند که این گروه انحرافی در فروم های اینترنت بنویسد و اشتباهات خود را منتشر سازد. در مقابل نوتکفیری ها شروع به نکوهش سلفی-جهادی بخصوص مقدسی کردند. درنهایت در سال ۲۰۰۹ سلفی ـ جهادی ها و سلفی ـ تکفیری ها به دو جنبش مستقل تبدیل شده بودند که دیدگاه های متفاوتی در باب مسائل اصلی عقیدتی، و برداشت های مستقلی از مبنای مرجعیت مشروع دینی داشتند.

اختلافات عقیدتی جهادی ها با تکفیری ها:

بررسی نوع نگاه این دو جریان به اصول اعتقادی نشان می دهد که آن ها اختلافات جدی در مسائل دینی و مسائل اجتماعی و اخلاقی داشته اند که در ادامه به برخی از این مباحث اشاره می کنیم که تفصیل آن ها مجال دیگری می طلبد:

ملاک ارتداد چیست؟

مسئله کفر و ارتداد مسئله جدیدی در این مقطع از تاریخ مسلمانان نیست. این موضوع ریشه در دوره اموی دارد. همان دوره ای جریان های افراطی نظیر خوارج بازتولید شد. این موضوع و مصادیق آن یک بار دیگر به عنوان یک چالش عقیدتی مطرح گردید. از منظر فقهای اهل سنت، ایمان یک مسئلۀ قلبی است، از طریق تصدیق محرز می گردد و مشروط به تعهد فرد در عمل دینی نیست. در مقابل، سلفی ها می گویند که ایمان از طریق نیّت، تصدیق و عمل محرز می گردد.برداشت نوتکفیری ها در این مسئله تفاوت فاحشی با دیگر آراء اهل سنت و سلفی ها دارد. آن ها بر این باورند که اگر یک مرد مسلمانی ریشش را بتراشد، لباس های غربی بپوشد یا به هر نحوی از کافران تقلید کند، می توان او را مرتد خواند که در این صورت جان و مالش حلال می گردد. در مقابل این نگاه، بسیاری از بزرگان سلفی-جهادی اعلامیه های صادر کرده و فتوا داده اند که این ادله هاف گواه محکمه پسندی برای ارتداد فردی یا افرادی در جامعه اسلامی نیست.

منزلت شهروندان در دار الکفر الطارئ:

هر دو جریان سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها بر این اعتقاد هستند که اگر فرض را بر این بگذاریم که در کشوری شریعت حاکم است، تصورمان این است که همۀ شهروندان مسلمان اند مگر اینکه رفتار یا ظاهرشان خلاف آن را نشان دهد. اما درباره منزلت شهروندان در «دار الکفر الطارئ» بین جریان سلفی-جهادی با سلفی-تکفیری اختلاف است. منظور از دار الکفر الطارئ کشور مسلمانی است که زمانی شریعت در آن رواج داشت، ولی دیگر شریعت کاملاً و منحصراً در آن اجرا نمی شود. در این خصوص، سلفی ـ جهادی ها چنین کشورهایی را «دیار مُرکّبه» (سرزمین هایی با وضع ترکیبی دارند) می دانند که نشانه های ارتداد در آن ها نمودار می شود، ولی شهروندهای آن هنوز مسلمان دانسته می شوند. برخورد با این افراد همانند افراد جامعه مسلمان است مگر اینکه رفتار خلافی از آن ها مشاهده شود.در مقابل، سلفی-تکفیری ها، شهروندان این جامعه را کافر می دانند که باید همانند کافران با آن ها برخورد شود.

شرایط تکفیر:

سلفی ـ جهادی ها مفهوم تکفیر دسته جمعی را نمی پذیرند آن ها معتقدند این درست نیست که تکفیر جمعی اعلام کرد بلکه تکفیر علیه فردی یا افرادی صورت می گیرد که آن فرد یا افراد علاوه بر تخلف صورت گرفته، فرد متهم باید بالغ باشد، عمدی بودن جرم ثابت شود، مجرم از گناه بودن جرمش آگاهی داشته باشد. در مقابل، نوتکفیری ها اعلام تکفیر گسترده علیه کل گروه های مردم را جایز می دانند.

بیعت با امام حقیقی:

نوع برداشت سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها از این حدیث نبوی «مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَهً جاهِلِیَّهً». نیز با یکدیگر تفاوت می کند. نوتکفیری ها و جهادی ها هر دو تعبیر «میته الجاهلیه» را به معنای مردن در حالت کفر می دانند؛آن ها می گویند هر مسلمانی که با امامی بیعت نکند، مرتد است. نکته کلیدی در این موضوع این است که امام مشروع کیست و از چه کسی باید به عنوان امام فرمان برداری کرد.

نوتکفیری ها معتقدند که در عصری یک امام مشروع وجود دارد و دیگران باید از این امام پیروی کنند. آن ها خود را جماعه الحق معروفی می کنند ازاین رو امام خود را نیز تنها امام مشروع در زمان می دانند که دیگر مسلمانان باید از آن امام اطاعت کنند در غیر این صورت مرتد خواهند بود. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها معتقدند که همواره در هر زمان بیش از یک امام وجود دارد، و اینکه یک مسلمان می تواند از روی انتخابش با آن امام تا زمانی بیعت کند که آن امام پیرو راهی باشد که آن را درست می دانند. این مسئله یکی از چالشی ترین اختلافات پیش روی سلفی های جهادی با سلفی های تکفیری است که عملاً آن ها را در دنیای امروزی درصحنه های مختلف نبرد روی درروی هم قرار می دهد که نمودهای عینی این مسئله در عراق بخصوص سوریه بین گروه های مختلف جهادی خود را نشان می دهد.

تفاوت قوانین اجرایی با ذاتی:

هر دو گروه سلفی جهادی و سلفی تکفیری، هر قانونی که مخالف قرآن و سنت باشد را رد می کنند؛ قوانینی مانند منع چندهمسری یا جواز ربا.نوشته های سلفی ـ جهادی ها نوتکفیری ها را متهم می کنند به منع مسلمین از پیروی هر قانونی که حاکمی مرتد وضع کرده است، ازجمله قوانینی که تضادی با قرآن و سنت ندارند.

جهاد علیه دشمنان:

سلفی ـ جهادی ها جهاد را در دو قالب تعریف می کنند.جهاد علیه مرتدان که بدان دشمن نزدیک می گویند و جهاد علیه کافران که بدان دشمن دور می گویند. جهاد با هر دو گروه را یکسان برای مسلمانان امروزی واجب می دانند در مقابل، نوتکفیری ها معتقدند که تنها جهاد جایز نزاع نظامی علیه مرتدان معاصر است. طبق نظر آن ها، در غیبت یک سرزمین اسلامی (سرزمینی که کاملاً و منحصراً تحت حکومت شریعت اسلامی باشد) جهاد علیه کافران حرام است و مسلمانان باید همت خود را بر خلع حاکمان مرتد مسلمان بگمارند.

ابو مریم الکویتی(یک نوتکفیری) موضع نوتکفیری های معاصر را به دقت شرح می دهد:«دفع متجاوز [کافر برای جلوگیری از آسیب وی] به قداست دین و شرف مردم، تکلیف زمانی است که سرزمینی اسلامی وجود دارد که در آن مسلمانان مطابق شریعت الهی فرمان می رانند. اگر کافران بکوشند سرزمین های اسلامی را فتح کنند، بر کسانی که در سرزمین اسلامی هستند واجب می شود که به غایت بکوشند تا کافران را سرکوب کنند. ابو مریم معتقد است هنگامی که کافران سرزمین اسلام را در کنترل دارند و قوانین کفرآمیز خود را اجرا می کنند دیگر الزام به جنگ با کفار متجاوز جایز نیست؛ زیرا در این وضع آن سرزمین نه سرزمین اسلام، بلکه سرزمین کفر است. ابو مریم که مسلح به این استنباط بود، می خواست القاعده را به دلیل جهاد علیه کافران درزمانی به نقد گیرد که باید علیه مرتدان بجنگند.

سرنوشت گناهکاران:

جایگاه گناهکاران و یا سرنوشت آن ها، یکی دیگر از مسائل چالشی بین فرقه های مختلف اسلامی در ادوار مختلف بوده است. در این خصوص، نوتکفیری ها بر این باورند؛ کسانی که مرتکب گناه کبیره می شوند و کسانی که بدون توبه از گناهان خود می میرند، مرتدانی هستند که محکوم به آتش ابدی اند. در مقابل، سلفی ـ جهادی ها دیدگاه معتدل تری دارند و بر این باورند که این گناهکاران، برخلاف مرتدان، ممکن است به اراده خداوند و بعد از مدت مقرری از جهنم رهایی یابند.

در جمع بندی از مباحث فوق باید گفت که اختلاف ایدئولوژیکی بین سلفی ـ جهادی ها و نوتکفیری ها باعث بروز یک منازعۀ قدرت شده است که هر گروه می کوشد تا جهان بینی خود را بر کل جماعت سلفی تحمیل کند. نمایندگان هر دو پایگاه مدعی داشتن مرجعیت در تفسیر انحصاری شریعت دینی هستند، ولی هرکدام مفهوم بسیار متفاوتی از مرجعیت را شرح و بسط دادند.

فرهنگ نیوزلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

مطلب جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :جدال ایدئولوژیک بین گروه های تکفیری: اختلافات عقیدتی سلفی-جهادی ها با سلفی-تکفیری ها
http://mofidestan.ir/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:25 ب.ظ
این واقعا پیچیده است در این زندگی فعال برای گوش دادن اخبار در تلویزیون، بنابراین من فقط از اینترنت برای این منظور استفاده کنید،
و تازه ترین اطلاعات را دریافت کنید.
جمعه 4 اسفند 1396 03:06 ق.ظ
من این وبسایت را از خدمت خود دریافت کردم که به من در مورد این وب سایت و در
لحظه ای این بار من در حال مرور این وب سایت هستم و خواندن مقالات بسیار آموزنده در این زمان هستم.
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:41 ب.ظ
سلام، این پاراگراف واقعا لذت بخش است و من چیزهای زیادی آموختم
از آن در مورد وبلاگ نویسی. با تشکر.
دوشنبه 16 بهمن 1396 06:01 ب.ظ
سلام، من بلافاصله وبلاگ خود را خوانده ام و من یکی از آن ها را دوست دارم و
من فقط متعجب شدم که آیا شما نظر بسیاری از هرزنامه دریافت می کنید؟
اگر پس چگونه از آن جلوگیری می کنید، هر پلاگین یا هر چیزی که می توانید توصیه کنید؟
من خیلی زود دریافتم آن را به من رانده است، بنابراین هر گونه حمایت بسیار قدردانی است.
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:19 ب.ظ
برای همه، برای همه، واقعا برای من خوشایند است که این سایت را ببینم
حاوی اطلاعات مفید است.
جمعه 24 آذر 1396 08:48 ب.ظ
پست خوب ما به این موضوع به طور خاص ارتباط می دهیم
محتوای عالی در وب سایت ما. نگه داشتن نوشتن خوب
پنجشنبه 9 آذر 1396 10:04 ب.ظ
سپاس به خاطر این نوشتن. این واقعا یک سرگرمی بود
حساب آن را. نگاهی به پیشرفت های بیشتر از شما لذت بخش تر!
حالا به هر حال، چطور میشه در تماس باشیم؟
سه شنبه 7 آذر 1396 06:51 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.

Many thanks
دوشنبه 6 آذر 1396 08:07 ب.ظ
برای دریافت جدیدترین اطلاعاتی که باید به وب و وب مراجعه کنید، این را یافتم
وب سایت به عنوان بهترین وب سایت برای جدیدترین به روز رسانی.
سه شنبه 30 آبان 1396 06:41 ب.ظ
یک سهم قابل توجه! من این را فقط به یک همکار کاری که انجام دادم فرستادم
تحقیق کمی در مورد این. و او در واقع به من شام بخورد، زیرا من آن را برای او کشف کردم...
لول بنابراین اجازه بدهید من این را اصلاح کنم.... با تشکر از شما برای غذا!!
اما آره، برای صرف وقت برای بحث در مورد این موضوع اینجا در مورد شما
صفحه وب.
پنجشنبه 25 آبان 1396 08:39 ب.ظ
با این حال، من می خواستم بدانم اگر شما می توانید بنویسید
کمی بیشتر در مورد این موضوع؟ من می توانم بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید کمی بیشتر توضیح دهید.
به سلامتی!
یکشنبه 14 آبان 1396 12:08 ق.ظ
سلام با استفاده از وردپرس برای پلت فرم وبلاگ شما وجود دارد؟ من تازه به
وبلاگ دنیای من اما من سعی دارم شروع و ایجاد کنم
مال خودم. آیا شما نیاز به دانش برنامه نویسی HTML دارید تا وبلاگ خود را بسازید؟
هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
جمعه 12 آبان 1396 11:00 ب.ظ
این واقعا یک بخش خوب و مفید از اطلاعات است. من خوشحالم که
شما این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید. لطفا ما را حفظ کن
تا به امروز مثل این. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
جمعه 12 آبان 1396 10:46 ب.ظ
من واقعا از طراحی و طرح وبلاگ خودم لذت می برم. این یک
بسیار آسان است در چشم که باعث می شود آن را بسیار لذت بخش است
من اینجا می روم و بیشتر می روم. آیا شما استخدام کردید؟
توسعه دهنده برای ایجاد تم خود را؟ کار منحصر به فرد!
جمعه 12 آبان 1396 09:56 ب.ظ
هنگامی که کسی یک نوشتار نوشت، ایده ی یک کاربر را در خود نگه می دارد
مغز که چگونه کاربر می تواند از آن آگاه است. به همین دلیل است که این پست خارج از حوزه است.
با تشکر!
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:34 ب.ظ
داستان باورنکردنی وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟ موفق باشید!
سه شنبه 9 آبان 1396 05:27 ب.ظ
Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.

When I look at your website in Chrome, it looks fine but
when opening in Internet Explorer, it has
some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, amazing blog!
سه شنبه 9 آبان 1396 04:10 ب.ظ
محتوای محرمانه محرمانه بودن برای مردم است
به وب سایت مراجعه کنید، این چیزی است که این صفحه وب ارائه می دهد.
دوشنبه 8 آبان 1396 09:36 ب.ظ
سلام، شما یک کار فوق العاده انجام داده اید. من قطعا
digg آن و شخصا به دوستان من توصیه. من مطمئن هستم که از این وبسایت بهره مند خواهند شد.
یکشنبه 30 مهر 1396 05:34 ب.ظ
سلام همه، در اینجا هر کس چنین دانش را به اشتراک می گذارد، پس این
خواندن این وبسایت را دوست داشتم و روزانه به این وبلاگ مراجعه کردم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:15 ب.ظ
پس از آنکه من در اصل یک نظر را ترک کردم، به نظر میرسد که وقتی نظر جدید اضافه شده است -Notify من را کلیک کنید، کادر انتخاب شده و اکنون هربار که یک نظر اضافه میشود، چهار ایمیل با همان نظر را دریافت میکنم.
باید وسیله ای باشد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟
قدردانی آن
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:09 ب.ظ
شما برخی از موقعیت های شایسته را در آنجا ساخته اید. من به اینترنت نگاه کردم تا بیشتر در مورد موضوع بیشتر بدانم و بیشتر پیدا کنم
مردم با نظرات شما در این سایت همراه خواهند بود.
یکشنبه 19 شهریور 1396 01:43 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، فکر کردم که این اطلاعات مفید بود.
من از شما قدردانی می کنم که زمان و انرژی را برای قرار دادن این محتوا در کنار هم قرار دهید.
من یکبار دیگر خودم را شخصا هزینه می کنم
زمان خواندن و اظهار نظر اما چنین است
چه، آن را هنوز ارزش دارد!
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:12 ق.ظ
سلام این من هستم، من هم هر روز این وب سایت را بازدید می کنم، این سایت است
در حقیقت غافلگیر کننده است و بازدیدکنندگان در حقیقت افکار خوبی را به اشتراک می گذارند.
جمعه 17 شهریور 1396 02:24 ق.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه هایی برای دراز مدت است
زمان خوشحال شدن است. من این نشریه را یاد می گیرم و اگر می توانم به شما چند چیز یا پیشنهادات توجه کنم.
شاید شما می توانید مقالات بعدی اشاره به
این مقاله. ای کاش من بیشتر در مورد این ها خوانده بودم!
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Great work! That is the kind of information that
should be shared around the internet. Disgrace on the
search engines for no longer positioning this publish
higher! Come on over and visit my site . Thank you =)
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:44 ب.ظ
What's up it's me, I am also visiting this site regularly,
this website is in fact fastidious and the people are genuinely sharing pleasant thoughts.
جمعه 16 تیر 1396 07:15 ب.ظ
I am really delighted to glance at this web site posts which
contains tons of useful data, thanks for providing these kinds of information.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:20 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا نه حل و
فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را
با فراز در منطق و یک خواهد را سادگی به
پر کسانی که شکاف. اگر شما در واقع که می توانید
انجام من می بدون شک تا پایان مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:27 ق.ظ
Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I
clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not
writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : نویسنده وبلاگ
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :